Item # SWPLMK2 BustedGear.com

MACKIE DPDT PUSH SWITCH

Replacement DPDT Push Switch for Mackie 1202-VLZ, 1202-VLZ Pro, 1402-VLZ, 1402-VLZ Pro, CFX-12, CFX-16, CFX-20, 1604-VLZ Pro, and 1642-VLZ Pro mixers

SWPLMK2